Disclaimer

Ochrana údajů, sběr dat a autorská práva

Odpovědnost za obsah 

KIEFEL Automotive, s.r.o. (former SWA, s.r.o.) a Brückner Group by Vám rádi poděkovali za Vaši návštěvu na této webové stránce. Ačkoliv je obsah našich webových stránek sestavován s velkou péčí, nemůžeme nést záruku za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. KIEFEL Automotive s.r.o.KIEFEL Automotive s.r.o.KIEFEL Automotive s.r.o. ani Brückner Group proto nepřejímají žádnou odpovědnost za škody vzniklé přímo či nepřímo na základě použití této webové stránky. Jestliže KIEFEL Automotive s.r.o.KIEFEL Automotive s.r.o.KIEFEL Automotive s.r.o. nebo Brückner Group poskytují odkazy na webové stránky třetích stran (hypertextové odkazy), nekladou tím jakýkoli nárok na jejich vlastnictví ani na jejich obsah. KIEFEL Automotive s.r.o.KIEFEL Automotive s.r.o.KIEFEL Automotive s.r.o. ani Brückner Group dále nejsou zodpovědní za dostupnost těchto webových stránek ani za jejich obsah. Používání hypertextových odkazů na tyto webové stránky je na vlastní riziko uživatele. Návštěvou a užíváním těchto webových stránek souhlasí uživatel s následujícími podmínkami ochrany údajů, sběru dat, užitím služby cookies a autorsky chráněného obsahu.  


Autorská práva a duševní vlastnictví

Všechny texty, fotografie, grafika, datové audio a video soubory podléhají zákonu o autorských právech a dalším zákonům řídícím ochranu duševního vlastnictví. Obsah této webové stránky nesmí být bez výslovného písemného povolení vlastníka kopírován, rozšiřován, měněn ani poskytován třetím stranám. Názvy produktů a společností koncernu Brückner Group požívají dle autorského zákona ochrany jako registrované ochranné známky nebo ochranné známky.


Ochrana osobních údajů 

KIEFEL Automotive s.r.o.KIEFEL Automotive s.r.o.KIEFEL Automotive s.r.o. ani Brückner Group neshromažďují v rámci provozu těchto webových stránek osobní údaje, které by podléhaly ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.


Bezpečnostní opatření 

Brückner Group neustále upravuje svá technická a organizační bezpečnostní opatření podle současné situace s cílem chránit poskytovaná data před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. 

 

etracker a cookies 

Data jsou na této webové stránce shromažďována a ukládána pro účely marketingu a optimalizace pomocí technologií od společnosti etracker GmbH (www.etracker.com). 


Z těchto dat je možno vytvářet uživatelské profily pod fiktivními jmény. Za tímto účelem je možno používat cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou lokálně ukládány v dočasném úložišti internetového prohlížeče návštěvníka webové stránky. Cookies umožňují identifikaci tohoto internetového prohlížeče. 


Bez samostatně uděleného souhlasu návštěvníků webové stránky nebudou data shromážděná společností etracker použita pro jejich osobní identifikaci ani pro jejich spojení s fiktivními jmény. Se sběrem a ukládáním dat je možno kdykoli na webové stránce etracker vyjádřit nesouhlas s okamžitým účinkem. 

 

 

Právo na důvěrnost komunikací 

V souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění mají uživatelé právo odmítnout ukládání údajů nebo získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních uživatelů. Uživatel může kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním údajů postupem popsaným v těchto podmínkách.

Liability
This website offers you a wide range of Information that is regularly updated. You can save this information as well as create links to these pages. When linking with commercial providers, our website has to be the only constituent part of the opening window. The information is not allowed to be altered or copied.


When corresponding with us via email, you should note that emails are only secure to a certain extent and only if an appropriate encryption is used, that can guarantee the privacy of your email as well as the security of a reply. Encryption programs will only be used where they are expressly requested. By sending an email to us you acknowledge that you have been made aware of and have accepted the risks.

SWA, s.r.o. accepts no responsibility for the currency, comprehensiveness or quality of the information displayed on these pages. All free offers are not binding and can be changed, extended, revoked or not published at any time and without notice.

The published links are researched with the utmost care. We have no influence on the current and future composition of the content in any of the linked pages. We are furthermore not responsible for the content of any linked websites and do not seek to make any of the content our own. The provider of the website alone carries the responsibility for any content that is illegal, wrong or incomplete as well as responsibility for the use or not-use of the displayed information. A person who simply displays a link cannot be held liable. Responsibility for the display of external links can only be accepted if we have actual knowledge of them i.e. knowledge of the possible illegal content and only if it would have been technically possible and realistic to prevent their use. Should you come across an external link that contains content or design that warrants address or if the supplied web address does not work, then please inform us via email of this problem so that we can check the displayed link.

Copyright
All texts, photos, graphics, audio and video datasets are subject to copyright law and other laws governing the protection of intellectual property. The contents of this website may not be copied, disseminated, changed or disclosed to third parties without express permission.

Data protection
We operate in accordance with the provisions in the BDSG (Federal Data Protection Act). To this end, all employees are regularly trained in accordance with § 5 of the BDSG and placed under an obligation in respect of data secrecy.

Security measures
SWA, s.r.o. is continuously adapting the technical and organisational security measures to the current circumstances to protect the data provided against accidental or intentional manipulation, loss, destruction or access by unauthorised persons.

 

Cookies
Usage profiles can be produced from this data under a fictitious name. Cookies can be used for this purpose. Cookies are small text files which are stored locally in the temporary storage of the Internet browser of the website visitor. The cookies enable the identification of the Internet browser.

Without the separately granted consent of the website visitors, the data collected with the help of etracker will not be used to identify them personally or bring them together with fictitious names. The data collection and storage may be objected to at any time on the etracker website with immediate effect.

Right to receive information
In accordance with § 34 and § 6 BDSG, users have the right to receive information free of charge about the personal data stored regarding them and to correct, block or have this information deleted if necessary. In this case, please contact SWA, s.r.o., Průmyslová 763, 33301 Stod, Czech Republic in writing.