Disclaimer

Odpovědnost za obsah 

KIEFEL Automotive, s.r.o. (former SWA, s.r.o.) a Brückner Group by Vám rádi poděkovali za Vaši návštěvu na této webové stránce. Ačkoliv je obsah našich webových stránek sestavován s velkou péčí, nemůžeme nést záruku za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. KIEFEL Automotive s.r.o.KIEFEL Automotive s.r.o.KIEFEL Automotive s.r.o. ani Brückner Group proto nepřejímají žádnou odpovědnost za škody vzniklé přímo či nepřímo na základě použití této webové stránky. Jestliže KIEFEL Automotive s.r.o.KIEFEL Automotive s.r.o.KIEFEL Automotive s.r.o. nebo Brückner Group poskytují odkazy na webové stránky třetích stran (hypertextové odkazy), nekladou tím jakýkoli nárok na jejich vlastnictví ani na jejich obsah. KIEFEL Automotive s.r.o.KIEFEL Automotive s.r.o.KIEFEL Automotive s.r.o. ani Brückner Group dále nejsou zodpovědní za dostupnost těchto webových stránek ani za jejich obsah. Používání hypertextových odkazů na tyto webové stránky je na vlastní riziko uživatele. Návštěvou a užíváním těchto webových stránek souhlasí uživatel s následujícími podmínkami ochrany údajů, sběru dat, užitím služby cookies a autorsky chráněného obsahu.  


Autorská práva a duševní vlastnictví

Všechny texty, fotografie, grafika, datové audio a video soubory podléhají zákonu o autorských právech a dalším zákonům řídícím ochranu duševního vlastnictví. Obsah této webové stránky nesmí být bez výslovného písemného povolení vlastníka kopírován, rozšiřován, měněn ani poskytován třetím stranám. Názvy produktů a společností koncernu Brückner Group požívají dle autorského zákona ochrany jako registrované ochranné známky nebo ochranné známky.


Ochrana osobních údajů 

KIEFEL Automotive s.r.o. ani Brückner Group neshromažďují v rámci provozu těchto webových stránek osobní údaje, které by podléhaly ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Právo na důvěrnost komunikací 

V souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění mají uživatelé právo odmítnout ukládání údajů nebo získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních uživatelů. Uživatel může kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním údajů postupem popsaným v těchto podmínkách.

English version

Liability

This website offers you a wide range of Information that is regularly updated. You can save this information as well as create links to these pages. When linking with commercial providers, our website has to be the only constituent part of the opening window. The information is not allowed to be altered or copied.


When corresponding with us via email, you should note that emails are only secure to a certain extent and only if an appropriate encryption is used, that can guarantee the privacy of your email as well as the security of a reply. Encryption programs will only be used where they are expressly requested. By sending an email to us you acknowledge that you have been made aware of and have accepted the risks.

KIEFEL Automotive, s.r.o. accepts no responsibility for the currency, comprehensiveness or quality of the information displayed on these pages. All free offers are not binding and can be changed, extended, revoked or not published at any time and without notice.

The published links are researched with the utmost care. We have no influence on the current and future composition of the content in any of the linked pages. We are furthermore not responsible for the content of any linked websites and do not seek to make any of the content our own. The provider of the website alone carries the responsibility for any content that is illegal, wrong or incomplete as well as responsibility for the use or not-use of the displayed information. A person who simply displays a link cannot be held liable. Responsibility for the display of external links can only be accepted if we have actual knowledge of them i.e. knowledge of the possible illegal content and only if it would have been technically possible and realistic to prevent their use. Should you come across an external link that contains content or design that warrants address or if the supplied web address does not work, then please inform us via email of this problem so that we can check the displayed link.

 

Copyright

All texts, photos, graphics, audio and video datasets are subject to copyright law and other laws governing the protection of intellectual property. The contents of this website may not be copied, disseminated, changed or disclosed to third parties without express permission.