Manipulace / Robotika

Manipulace / Robotika

Automatizace výrobních procesů se v moderním průmyslu považuje za samozřejmé a je důležitou součástí portfolia výrobků KIEFEL Automotive.

Použitím průmyslových robotů a jiných vhodných zařízení umožňujeme ovládání a manipulaci s komponentami.

Do toho spadá jejich zvedání je do a ze stroje, připevňování nálepek, montáž svorek a přenos dílů z jedné výrobní fáze do druhé.