Inženýring

Inženýring

Studie proveditelnosti
Studie proveditelnosti
Naše zákazníky podporujeme tím, že během vývoje produktu zpracováváme studii proveditelnosti.

Naše zákazníky podporujeme tím, že během vývoje produktu zpracováváme studii proveditelnosti. Ústřední myšlenkou je najít řešení, které co nejoptimálněji splňuje všechny požadavky. Zkoumáme, zda lze požadovaný výrobek reálně vyrobit, jaké výrobní postupy to umožní, kde jsou nezbytné změny projektu a výrobku, jak lze zajistit procesní spolehlivost v průběhu celé životnosti, a nakonec jaké náklady jsou s tím spojeny.

Koncepce
Koncepce
Koncepce podrobně popisuje funkci a projekt nástroje nebo systému.

Koncepce podrobně popisuje funkci a projekt nástroje nebo systému. K tomu patří takové aspekty, jako délka cyklu, montáž, zabudování do stávající struktury výrobku zákazníka, dispozice dílny nebo robotika. Klíčovou součástí koncepce je analýza poruch a účinků (FMEA). Průběh procesu se pak předloží zákazníkovi ve 3D animaci. Na konci fáze koncepce je návrh nástroje.

Konstrukce
Konstrukce
V konstrukční fázi je koncepce rozpracována do všech podrobností.

V konstrukční fázi je koncepce rozpracována do všech podrobností. K tomu patří podrobnosti o mechanických, elektrických, pneumatických a hydraulických funkcích nástroje. Ergonomie hraje pro uživatele systému ústřední roli. Konstrukce se kontroluje ve vztahu k zadaným nákladům a přislíbená životnost se konstruktivně zajišťuje analýzami pevnosti materiálů a výpočty MKP.

Prototypy / zkušební verze
Prototypy / zkušební verze
Na našich vlastních zařízeních připravujeme prototypy a první součásti.

Na našich vlastních zařízeních připravujeme prototypy a první součásti. Prototypy v původních materiálech lze použít pro řadu ověřovacích postupů a testů instalace. Výroba prvních dílů z prototypu nebo sériových nástrojů dává našim zákazníkům čas na testování komponent.