Prohlášení o poslání
Prohlášení o poslání

Prohlášení o poslání

KIEFEL Automotive s.r.o.: Partner našich zákazníků

V KIEFEL Automotive s.r.o. máte po svém boku partnera, který upřednostňuje vaše zájmy. Orientace na zákazníka je v těžišti našich produktů a poslání služeb. Podpoříme vás v průběhu celého životního cyklu výrobků, které vyrábíte pomocí našich nástrojů. Naši technici a náš manažerský tým věnuje všechny své zkušenosti a odhodlání k úspěchu našich zákazníků. Naše motivace je uspokojení z vědomí, že překonávání velkých výzev může vést k skvělým výrobkům.

 

Vaše vize, přání a vaše požadavky jsou rozhodující pro kvalitu našich produktů a služeb. Našeho slibu kvality se dosáhne pouze tehdy, když jste plně spokojeni. My jsme se zavázali k trvalému programu zvyšování efektivity všech metod a procesů ve vašem zájmu. A je samozřejmé, že ve všech fázích spolupráce vám garantujeme nejvyšší úroveň důvěrnosti.

 

Naše řízení jakosti je certifikováno dle EN ISO 9001.

 

KIEFEL Automotive: Silná jako tým

 

Štíhlá organizace a týmově orientované vedení podporují inovační potenciál. S transparentními postupy a spolehlivými informačními toky mají všichni kolegové podílející se na projektu přístup ke všem potřebným údajům. Zaměstnanci KIEFEL Automotive mají možnost rozvíjet své osobní profily, aby mohli fungovat více nezávisle a vynalézavě. Vidíme sami sebe v partnerství se svými zaměstnanci, což je k oboustrannému prospěchu.

KIEFEL Automotive: Životní prostředí na prvním místě

 

Trvalou prioritou pro KIEFEL Automotive je minimalizace plýtvání energií a přírodními zdroji. Za tímto účelem neustále revidujeme a optimalizujeme své procesy. Inovativně využíváme ekologicky šetrné materiály a technologie. Ochrana životního prostředí je naší nejvyšší prioritou ve všech našich výrobních lokalitách.

 

Náš environmentální management je certifikován dle EN ISO 14001.

 

KIEFEL Automotive: Součást společnosti

 

KIEFEL Automotive sama sebe chápe jako součást společnosti. Zavázali jsme se k ekonomické udržitelnosti i mimo to, co vyžaduje zákon. Jsme uvědomělí, pokud jde o životní prostředí, bereme vážně sociální zodpovědnost a přispíváme k hospodářskému rozvoji našeho regionu. Jsme silnými partnery svou solidaritou s těmi, kteří jsou znevýhodněni.

 

KIEFEL Automotive: Dodržování právních předpisů,

 

jako odpovědnost vedení Dodržování právních předpisů je samozřejmou součástí naší kultury řízení. KIEFEL Automotive zavazuje každého člena svého personálu stále dodržovat všechny příslušné zákony a vnitřní předpisy.